Project: AQUABY – Khu căn hộ Vịnh Thủy

Location: Hưng Yên.
Contractor: Thành Nam Phát + Ricons + Mạnh Tín

Project AQUABY – Khu căn hộ Vịnh Thủy