Project: NHÀ MÁY HEINEKEN VIỆT NAM

Location: KCN Mỹ Xuân Bà Rịa – Vũng Tàu.
Contractor: Phúc Khang Hưng

Project NHÀ MÁY HEINEKEN VIỆT NAM