Project: Hệ thống cấp nước cho 5 xã Kiệm Tân và khu đô thì Dầu Giây

Location: Đồng Nai.
Contractor: WASECO

 

Project Hệ thống cấp nước cho 5 xã Kiệm Tân và khu đô thì Dầu Giây