VAN BƯỚM ĐIỆN T.i.S – Italy

Giá:Gọi để biết giá

Động cơ 230V 1PH, 50Hz, IP67
Động cơ 380V 3PH, 50Hz, IP67
Liên hệ: 0933 70 55 33
Tinh.pham@gialinheng.com

THÔNG TIN SẢN PHẨM

042f612a-3bba-4f3b-be1e-112e4f8d6b5dVan bướm điều khiển điện T.i.S – Italy

Động cơ 230V 1PH, 50Hz, IP67

Động cơ 380V 3PH, 50Hz, IP67

Liên hệ: 0933 70 55 33

Tinh.pham@gialinheng.com