Van một chiều đĩa TIS – Italy

Giá:0VND

Van một chiều đĩa TIS - Italy
Call: 0933 70 55 33

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Van một chiều đĩa TIS – Italy

Thân: Thép
Đĩa: Thép
Kết nối: Wafer PM10/ PN16

026 [ED 01-2017] C082 TIS

Download Datasheet: TẠI ĐÂY

Liên hệ: Tính Phạm – 0933 70 55 33 – Tinh.pham@gialinheng.com